Infolinia: +48 17 773 57 00

do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 17 773 57 00
Rejestracja główna: +48 17 773 57 00
Rejestracja - lekarz roddzinny: +48 17 773 57 21
Izba przyjęć: +48 17 773 57 03
Stomatologia: +48 17 773 57 57/58/59
Apteka Pro-Familia: +48 17 773 57 22
Sklep Medyczny Pro-Familia: +48 17 773 58 95
Napisz do nas: szpital@pro-familia.pl

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę systemu do rozbudowy rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T

Rzeszów, 04.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T
na potrzeby realizacji projektu pn.
Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę systemu do rozbudowy rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T

Rzeszów, 31.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T
na potrzeby realizacji projektu pn.
Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjały przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0134/15-00

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup wyposażenia banku mleka

Rzeszów, 11.09.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup wyposażenia banku mleka, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn.
„ Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021”,

umowa o dofinansowanie projektu nr 12/4/2018/2483/189 z dnia 02.08.2018 r.,

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy

Rzeszów, dnia 13 czerwca  2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy spełniający wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym.

„Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna”

 

 Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.02.01.01-00-0134/15-00 z dnia 13 września 2016 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego:

Poprawiono treść załącznika nr 5. W pierwotnie opublikowanej wersji załącznika nr 5 w pkt 2 błędnie wskazano konieczność podania terminu realizacji usługi, natomiast poprawny zapis załącznika 5 pkt 2 to wskazanie % oferowanej elastyczności systemu.
W związku z omyłką pisarską w załączniku nr 4 opublikowany został poprawiony formularz dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu

Rzeszów, 18 czerwca 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu:

pn. „Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji  w leczeniu określonych typów nowotworów”
w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r.

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Jak do nas trafić?