Infolinia: +48 17 773 57 00

do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 17 773 57 00
Rejestracja główna: +48 17 773 57 00/01/02
Rejestracja Poradni Specjalistycznych: +48 17 773 57 21
Izba przyjęć: +48 17 773 57 03
Stomatologia: +48 17 773 57 57/58/59
Apteka Pro-Familia: +48 17 773 57 22
Sklep Medyczny Pro-Familia: +48 17 773 58 95
Napisz do nas: szpital@pro-familia.pl

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków

Rzeszów, 30.04.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu:
pn. „Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji 
w leczeniu określonych typów nowotworów”

w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę materiałów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych i leków na potrzeby realizacji projektu:

pn. „Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji 
w leczeniu określonych typów nowotworów”
w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”.

Unieważnia się zapytanie ofertowe z powodu wadliwego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) zawierającego nazwy własne.

 

 

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Jak do nas trafić?