Infolinia: +48 17 773 57 00

do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 17 773 57 00
Rejestracja główna: +48 17 773 57 00/01/02
Rejestracja Poradni Specjalistycznych: +48 17 773 57 21
Izba przyjęć: +48 17 773 57 03
Stomatologia: +48 17 773 57 57/58/59
Apteka Pro-Familia: +48 17 773 57 22
Sklep Medyczny Pro-Familia: +48 17 773 58 95
Napisz do nas: szpital@pro-familia.pl

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup wyposażenia Banku Mleka

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA

Projekt realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn.
„Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021”

zgodnie z umową  nr. 12/12/2017/2483/1349

 

Rzeszów, dnia 5 grudnia 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA BANKU MLEKA - MODYFIKACJA z dnia 5 grudnia 2017r.

Projekt realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn.
„Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021”

zgodnie z umową  nr. 12/12/2017/2483/1349

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dla projektu Nowoczesna Endoskopia- Program profilaktyki raka jelita grubego

Rzeszów, dnia 13 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla projektu
„Nowoczesna Endoskopia- Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego” Priorytet VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie
 

Projekt realizowany w  ramach:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.07.06.00-18-0006/17-00

 

Rzeszów, dnia 15 listopada 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MODYFIKACJA z dnia 15 listopada 2017 r

dla projektu

 „Nowoczesna Endoskopia- Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”

 Priorytet VII Regionalny rynek pracy

 Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

Projekt realizowany w  ramach:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.07.06.00-18-0006/17-00

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę manipulatora/wziernika na potrzeby realizacji projektu

Rzeszów, dnia 9 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę manipulatora/wziernika na potrzeby realizacji projektu

 

pn. „Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji w leczeniu określonych typów nowotworów”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów, surowców do badań oraz odczynników do analiz na potrzeby realizacji projektu

 

Rzeszów, dnia 9 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów, surowców do badań oraz odczynników do analiz na potrzeby realizacji projektu

Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.04-00-0050/15-00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę programu statystycznego

Rzeszów, dnia 6 lipca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę programu statystycznego na potrzeby realizacji projektu

„Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji w leczeniu określonych typów nowotworów”

 w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”

 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r.

 
 

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie:
- termin składania ofert do dnia 17.07.2017 r do godziny 12:00
- termin otwarcia ofert 17.07.2017 o godzinie 13:00

termin obowiązywania umowy: 18.07.2017-25.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na promocję projektu

 

Rzeszów, dnia 5 lipca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na promocję projektu

„Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji  w leczeniu określonych typów nowotworów”

 w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”

 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy

Rzeszów, dnia 13 czerwca  2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy spełniający wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym.

„Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna”

 

 Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.02.01.01-00-0134/15-00 z dnia 13 września 2016 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego:

Poprawiono treść załącznika nr 5. W pierwotnie opublikowanej wersji załącznika nr 5 w pkt 2 błędnie wskazano konieczność podania terminu realizacji usługi, natomiast poprawny zapis załącznika 5 pkt 2 to wskazanie % oferowanej elastyczności systemu.
W związku z omyłką pisarską w załączniku nr 4 opublikowany został poprawiony formularz dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów, surowców do badań oraz odczynników do analiz na potrzeby realizacji projektu

Rzeszów, dnia 8 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów, surowców do badań oraz odczynników do analiz na potrzeby realizacji projektu

 

pn. „Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.04-00-0050/15-00

Rzeszów, 21.03.2017r.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczącym złożenia oferty zamawiający publikuje treść odpowiedzi oraz modyfikuje:
- treść zapytania ofertowego w zakresie terminu złożenia ofert do dnia 24.03.2017 do godziny 15:00 terminu otwarcia ofert w dniu 24.03.2017 o godzinie 15:30, terminu realizacji zamówienia od dnia 31.03.2017-31.05.2017, załącznika umowa oraz kryterium oceny ofert:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje, że wykona dostawę:
–    do dnia 30.04.2017 r.  –  10 pkt
–    do dnia 15.05.2017 r. –  5 pkt
–    do dnia 31.05.2017 r. – 0 pkt

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu

Rzeszów, dnia 8 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu

 

pn. „Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.04-00-0050/15-00

 

Zapytanie ofertowe na dostawę fantomu pomiarowego

Rzeszów, dnia 2 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę fantomu pomiarowego na potrzeby realizacji projektu Innowacyjne nanonośniki cytostatyków w technologii SonosomeTM do lokalnego uwalniania z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków (HIFU)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.04-00-0050/15-00

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy spełniający wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym.

„Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna”

 Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.02.01.01-00-0134/15-00 z dnia 13 września 2016 r.

 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania w dniu 13.01.2017 zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.01.2017 do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.01.2017 o godzinie 10:30. Modyfikacja zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert stanowi załącznik do niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje że zmienione zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 14.01.2017 r
 
 

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2017 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę i udzielenie bezterminowej licencji na System komputerowy spełniający wymagania określone niniejszym Zapytaniem ofertowym. „Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna” Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.02.01.01-00-0134/15-00 z dnia 13 września 2016 r.

 

W związku z licznymi pytaniami wykonawców zamawiający stwierdza iż opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja przygotowany był w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. W celu przygotowania poprawnego opisu zamówienia i specyfikacji zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie. Nowe zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone po przygotowaniu nowego opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania robót budowlanych

Rzeszów,  27.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 01/BA/2016
z dnia 27.12.2016 r
dotyczące wykonania robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn.
„Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych
w Szpitalu Specjalistycznym PRO – FAMILIA T. Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna”

 

Zamawiający informuje, że zmienia się treść zapytania ofertowego poprzez dodanie załącznika Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W związku z powyższym zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, który upływa w dniu 16.01.2017 o godzinie 15:00.
Termin otwarcia ofert 16.01.2017 o godzinie 15:30
Zamawiający informuje że zmienione zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 28.12.2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Internacjonalizacja MŚP

Rzeszów, 11.05.2016

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy:

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I [Opracowanie Modelu Biznesowego]

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatu USG

 

 

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatu USG

w ramach projektu
„Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji w leczeniu określonych typów nowotworów”
w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę kolumny laparoskopowej

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę kolumny laparoskopowej
w ramach projektu
„Opracowanie oraz wdrożenie bezinwazyjnej, spersonalizowanej procedury termoablacji w leczeniu określonych typów nowotworów”
w ramach Konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0019/15-00 z dnia 17 listopada 2015

 

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Jak do nas trafić?