Infolinia: +48 17 773 57 00

do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 17 773 57 00
Rejestracja główna: +48 17 773 57 00/01/02
Rejestracja Poradni Specjalistycznych: +48 17 773 57 21
Izba przyjęć: +48 17 773 57 03
Stomatologia: +48 17 773 57 57/58/59
Apteka Pro-Familia: +48 17 773 57 22
Sklep Medyczny Pro-Familia: +48 17 773 58 95
Napisz do nas: szpital@pro-familia.pl

 

Poradnie specjalistyczne

ul. Witolda 6B

Gabinet Rehabilitacji Dzieci

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie to jedyna placówka na Podkarpaciu, gdzie od pierwszych dni  życia u najmłodszych pacjentów stosowane są dwie metody rehabilitacji - metoda Vojty i NDT-Bobath. Są to dwie wiodące metody rehabilitacji niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwoju.  

W trakcie pobytu noworodka na oddziale rodzice są edukowani z zakresu stymulacji rozwoju dziecka oraz prawidłowej pielęgnacji, zgodnej z zasadami nowoczesnej rehabilitacji pediatrycznej. Po opuszczeniu Szpitala istnieje możliwość kontynuowania terapii oraz kontroli rozwoju dziecka przez wykwalifikowanych terapeutów obu metod w Gabinecie Rehabilitacji  dzieci w Poradni Specjalistycznej.

Najmłodszymi pacjentami zajmują się:

 • mgr fizjoterapii Joanna Jędrzejek, dyplomowana terapeutka metody Vojty i NDT - Bobath
 • mgr fizjoterapii Agnieszka Dębosz, dyplomowana terapeutka metody NDT-Bobath
 • mgr fizjoterapii Anna Jamróz, dyplomowana terapeutka metody NDT-Bobath
   

Metoda Vojty oraz NDT-Bobath  sprawdzają się, jako skuteczny środek terapeutyczny w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych oraz w różnych schorzeniach nerwowo-mięśniowych, takich jak okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, kręcz szyi, wady stóp, a także u dzieci z asymetrią w obrębie mięśni tułowia i szyi. Bardzo ważna jest konieczność wczesnego wprowadzenia terapii, która jest podyktowana istnieniem największej plastyczności mózgu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najlepszy okres dla rozpoczęcia ćwiczeń to pierwsze trzy miesiące, najpóźniej do piątego miesiąca życia dziecka.

Metoda Vojty

polega na stymulowaniu mózgu do uaktywnienia wrodzonych wzorców ruchowych i przeniesieniu tej aktywności na mięśnie tułowia i kończyn. W tym celu terapeuta wykonuje precyzyjny ucisk na określone strefy ciała w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej, co w sposób odruchowy wyzwala u dziecka nie zależne od jego woli kompleksy ruchowe: „odruchowy obrót” oraz „odruchowe pełzanie”. Wyzwalanie owych „odruchowych” reakcji powoduje przetorowanie istniejących lub stworzenie nowych połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Poprzez ćwiczenia wpływamy na poprawę postawy i możliwości ruchowych dziecka. Skuteczność terapii metodą Vojty wymaga aktywnego udziału rodziców i opiekunów dziecka, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przez wykwalifikowanego terapeutę metody codziennie ćwiczą z dzieckiem. Bardzo ważna jest konieczność wczesnego wprowadzenia terapii, która jest podyktowana istnieniem największej plastyczności mózgu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najlepszy okres dla rozpoczęcia ćwiczeń to pierwsze trzy miesiące, najpóźniej do piątego miesiąca życia.

Metoda NDT-Bobath

Głównymi założeniami w koncepcji NDT-Bobath jest obserwacja dziecka i analiza prezentowanych przez niego możliwości oraz istniejących ograniczeń w realizacji danej funkcji. Zgodnie z potrzebami rozwojowymi fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Podczas prawidłowo prowadzonej sesji ćwiczeń stymulacja obejmuje wszystkie zmysły korzystnie wpływając na rozwój ich integracji. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi, wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania i kontynuacji ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Terapeuta  instruuje rodziców i opiekunów, aby zrozumieli problemy i trudności występujące u ich dziecka i wiedzieli, czemu mają służyć zalecenia do wykonywania w domu. Zalecenia te powinny służyć utrwalaniu pracy podczas terapii, a jednocześnie nie mogą zakłócać roli, jaką mają do spełnienia rodzice wychowując swoje dzieci. Warunkiem odpowiedniej współpracy w zespole, w skład którego wchodzą również rodzice, jest dobra znajomość zasad, na których opiera się usprawnianie według metody NDT-Bobath.

Podstawowymi zasadami i celami usprawniania są:

 • Jakość ruchu, dlatego celem terapii jest wspomaganie przebiegu i osiągnięcie ruchu jak najbardziej zbliżonego do prawidłowego,
 • Wpływanie na napięcie mięśniowe (zmniejszanie wzmożonego i zwiększanie obniżonego napięcia),
 • Eliminowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych.

 

Metoda Kinezjology Taping

polega na analizie dysfunkcji  posturalnej i funkcjonalnej pacjenta, dobraniu odpowiedniej techniki oklejenia oraz aplikacji specjalnego plastra kinezjology tape na dany obszar ciała, który stanowi źródło bodźców mechanicznych w zależności od rodzaju plastra, sposobu oraz miejsca aplikacji ma wiele wskazań. Terapia  może wspomagać korekcję wadliwego ustawienia osi stawu, normalizację napięcia mięśniowego i wspomaganie pracy mięśni, poprawę czucia głębokiego oraz uśmierzenie bólu i poprawę przepływu limfy. Mimo że kinesiology taping kojarzy się przede wszystkim ze sportem można go wykorzystać w codziennej pracy u wszystkich pacjentów. Kinezjology taping znajduje zastosowanie również jako terapia wspomagająca leczenie:

 • W rehabilitacji pediatrycznej: wady postawy i wady stóp (np. wrodzona stopa końsko-szpotawa, koślawość stóp, kolan), asymetria głowy i tułowia u dzieci, osłabienie mięśni brzucha, uszkodzenie nerwów obwodowych (np. porażenie splotu barkowego, porażenie nerwu twarzowego), wspomaganie pracy mięśni i ustawienia stawów po urazach
 • W rehabilitacji ginekologicznej: technika korekcyjna w przypadku rozejścia się spojenia łonowego w ciąży, bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego w ciąży (np. rwa kulszowa), bóle barków, zespoły po punkcyjne, wspomaganie terapii przeciw obrzękowej

Dzięki zastosowaniu tej metody leczenie jest kontynuowane przez 24h/dobę, zdecydowanie skracając proces powrotu do zdrowia.

Ćwiczenia indywidualne

Indywidualne ćwiczenia równoważne, koordynacyjne, korekcyjne i oporowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które kształtują prawidłową postawę ciała, rozwijają zdolności koordynacji i siły mięśni, wspierają prawidłowy rozwój dziecka. W terapii wykorzystujemy elementy metody Integracji Sensorycznej, terapię sensomotoryczną z wykorzystaniem niestabilnych podłoży, torów przeszkód, kształtek i piłek rehabilitacyjnych. Ćwiczenia korekcyjne wykonujemy w oparciu o metodę PNF oraz trójpłaszczyznową terapię manualną stóp.

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałowuje się różnymi czynnikami fizykalnymi- zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w taknkach zostaje pobudzony proces biologiczny.W gabinecie oferujemy szeroki zakres zabiegów z fizykoterapii indywidualnie dobranej do pacjenta i możliwość połączenia kinezyterapii z fizykoterapią w trakcie jednej sesji terapeutycznej. Oferowane zabiegi to elektroterapia (diadynamik, elektrostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, prądy Traberta, prądy interferencyjne, prądy Kotza, prądy TENS, tonoliza), ultradźwięki oraz zabiegi z użyciem lampy Bioptron oraz

Viofor czyli magnetostymulacja systemem Viofor JPS polega na specyficznym oddziaływaniu na organizm wolnozmiennym polem magnetycznym o niskiej wartości indukcji. W efekcie tego oddziaływania w organizmie zostają uruchomione mechanizmy pozwalające w bezpieczny sposób przywrócić jego naturalną równowagę, co prowadzi do poprawy stanu zdrowia i złagodzenia lub ustąpienia licznych dolegliwości. Atutem tej metody jest działanie przeciwbólowe i regeneracyjne, dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia podstawowego.

Szkoła dla Rodziców

Wszystkich świeżo upieczonych rodziców, których pociechy przebywają na Oddziale Naonatologicznym, zapraszamy na bezpłatne spotkanie z naszymi specjalistami w ramach Szkoły dla Rodziców. Podczas spotkania ordynator oddziału - dr n.med. Janusz Witalis oraz fizjoterapeutki - Joanna Jędrzejek i Agnieszka Dębosz wspierają rodziców, przekazując im najważniejsze informacje z zakresu stymulacji rozwoju dziecka, a także prawidłowej pielęgnacji, zgodnej z zasadami nowoczesnej rehabilitacji pediatrycznej. 

Rodziców zapraszamy w poniedziałki i czwartki o godz. 14:15, a Rodziców Wcześniaków w piątki o godz. 12:30. Spotkania odbywają się na drugim piętrze w szpitalu. 

Terapeuci pracujący w gabinecie posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, a swoje kwalifikacje zdobywali na licznych  kursach:

 • Kurs podstawowy NDT-Bobath oraz NDT-Bobath Baby
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
 • Kurs podstawowy IBITA Bobath
 • Kinezjology Taping
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Kursy Thera-Band Academy: ćwiczenia oporowe i równoważne oraz sensomotoryka i korekcja wad postawy
 • Kursy masażu II i III stopnia
 •  Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12  miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
 • Specjalistyczne techniki korekcyjno-kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała
 • TIMP (Test umiejętności motorycznych niemowląt do 4 miesiąca życia)
 • Kinezjology taping w pediatrii
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym

 

Cennik Gabinetu Rehabilitacji Dzieci

Rejestracja

 • 501 316 114 - mgr fizjoterapii Agnieszka Dębosz
 • 606 493 344 - mgr fizjoterapii Joanna Jędrzejek
 • 603 305 547 - mgr fizjoterapii Anna Jamróz

Galeria

 

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Jak do nas trafić?