Infolinia: +48 17 773 57 00

do góry
Ważne telefony
Infolinia: +48 17 773 57 00
Rejestracja główna: +48 17 773 57 00
Rejestracja - lekarz roddzinny: +48 17 773 57 21
Izba przyjęć: +48 17 773 57 03
Stomatologia: +48 17 773 57 57/58/59
Apteka Pro-Familia: +48 17 773 57 22
Sklep Medyczny Pro-Familia: +48 17 773 58 95
Napisz do nas: szpital@pro-familia.pl

 

Anestezjologia

Stan zdrowia pacjentów w trakcie zabiegów i po ich zakończeniu pozostaje pod kontrolą anestezjologów. Zespołem tych specjalistów kieruje lek. med. Janusz Kidacki, specjalista anestezjolog, który pełni również funkcję dyrektora ds. medycznych. Nowoczesny sprzęt i najnowsze rozwiązania technologiczne zastosowane na oddziale gwarantują naszym pacjentom bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas zabiegów.

Szcze­gól­ną wagę przy­kła­da­my do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia bólu po­ro­do­we­go. Każda pacjentka rodząca  w na­szym szpi­ta­lu może otrzy­mać bezpłatnie znie­czu­le­nie zewnątrzoponowe, znoszące ból w trakcie porodu,  jeśli nie ma ku temu przeciwskazań  me­dycz­nych. 

Znieczulenie zewnątrzoponowe - podstawowe informacje

Na najważniejsze pytania na temat znieczulenia zewnątrzoponowego - znoszącego ból w trakcie porodu odpowiada dr n.med. Janusz Kidacki, anestezjolog, kierujący oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

https://www.youtube.com/watch?v=PpQlecLSUr8

 

Nasz zespół

Kierownik oddziału

dr n. med. Janusz Kidacki
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrektor ds. Medycznych

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Renata Bizoń
specjalista pielęgniarstwa anestozjologicznego i intensywnej opieki
lek. med.
Ewa
Grygiel

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Maciej
Inglot

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Agnieszka
Kubik

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Paweł
Kukułka

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Elżbieta
Mach-Lichota

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, toksykologii klinicznej
lek. med.
Monika
Michno-Skrablak

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Małgorzata
Parkot

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Wojciech
Ratyński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Aneta
Rybak

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.
Marta
Skorupka

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Adres

logo

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia
ul. Witolda 6B
35-302 Rzeszów

Jak do nas trafić?